موسسه آموزش عالی مولوی ایوانکی

وبلاگ دانشجویان رشته مدیریت از نوع کارشناسی ورودی 89

» واگذاری :: ۱۳٩۱/٦/۱۱
» حلالیت طلبی :: ۱۳٩۱/٥/۱
» آخرین نمره هم اعلام شد :: ۱۳٩۱/٥/۱
» دعا :: ۱۳٩۱/٤/٢٧
» نمره تنظیم :: ۱۳٩۱/٤/٢٧
» مسابقه :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» نمره انقلاب :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» نمرات سمینار :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» نمرات :: ۱۳٩۱/٤/٢٠
» مدیریت استراتژیک :: ۱۳٩۱/٤/۱۸
» شکایت :: ۱۳٩۱/٤/۱٧
» نمرات درس مالی2 :: ۱۳٩۱/٤/۱٧
» قطع بودن سات :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» اعلام نمره تحقیقات بازاریابی :: ۱۳٩۱/٤/۸
» اردوی آبسرد :: ۱۳٩۱/٤/۸
» اعلام نمره درس مالی 2 :: ۱۳٩۱/٤/۱
» اعلام نتایج شروع شد :: ۱۳٩۱/۳/۳٠
» تکمیل حجت :: ۱۳٩۱/۳/٢٠
» سوت پایان ترم :: ۱۳٩۱/۳/۱۸
» جزوات ترم چهارم :: ۱۳٩۱/۳/۱٥
» سالها بعد :: ۱۳٩۱/٢/٩
» دعوتنامه :: ۱۳٩۱/٢/٩
» شروع در سال 91 :: ۱۳٩۱/٢/٩
» شروع ترم چهارم :: ۱۳٩٠/۱٢/٥
» حذف و اضافه ترم چهارم :: ۱۳٩٠/۱٢/۳
» شروع ترم چهارم :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۸
» کارشناسی ارشد :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٢
» انتخاب واحد :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٦
» زمان انتخاب واحد ترم چهارم :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
» از ما که گذشت :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
» چوپان دروغگو :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
» از شروع تا پایان دانشگاه :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۳
» نمرات بازرگانی بین الملل :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۳
» نمره زبان :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۱
» زمان انتخاب واحد ترم چهارم :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» خبر .... خبر :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» اطلاعیه :: ۱۳٩٠/۱۱/٩
» تولد یک سالگی :: ۱۳٩٠/۱۱/٩
» عکس دانشگاه :: ۱۳٩٠/۱۱/۸
» خبر آمد خبری درراه است :: ۱۳٩٠/۱۱/٥
» وداع با ماه صفر :: ۱۳٩٠/۱۱/٥
» رحلت پیامبر :: ۱۳٩٠/۱۱/۱
» شرمنده قرآن :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٤
» لحظات ملکوتی :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۱
» بازگشت پیروزمندانه :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٧
» موضوعات تحقیق درسهای حاج آقا ایرانپور :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٧
» جواب سئوالات :: ۱۳٩٠/۱٠/٩
» وداع با ترم سوم :: ۱۳٩٠/٩/٢۳
» درس عاشورا :: ۱۳٩٠/٩/۱٦
» برنامه امتحانی :: ۱۳٩٠/٩/۱٢
» پیام تسلیت :: ۱۳٩٠/٩/۱۱
» باز محرم :: ۱۳٩٠/٩/٥
» خبر فوری :: ۱۳٩٠/٩/٢
» آمار بدبد :: ۱۳٩٠/۸/٢۸
» دوره دافوس تخصصی :: ۱۳٩٠/۸/٢۸
» [جزوات :: ۱۳٩٠/۸/٢٤
» عید غدیر مبارک :: ۱۳٩٠/۸/٢٢
» موضوعات تحقیق و کنفرانس درس توسعه :: ۱۳٩٠/۸/٢٢
» بازگشت مجدد ..... :: ۱۳٩٠/۸/٢٢
» تعطیلی دانشگاه :: ۱۳٩٠/٧/٧
» ۱۳٩٠/٦/۳٠ :: ۱۳٩٠/٦/۳٠
» تغییرات جزئی :: ۱۳٩٠/٦/٢٤
» جواب به نظر :: ۱۳٩٠/٦/٢۳
» آماری کوتاه از شرایط ترم 3 :: ۱۳٩٠/٦/٢٢
» بوی مهر :: ۱۳٩٠/٦/٢٠
» بوی حکایت... :: ۱۳٩٠/٦/۱٩
» شب قدر........... :: ۱۳٩٠/٦/۱
» حال و هوای این روزهای دانشگاه.. :: ۱۳٩٠/٥/٢٤
» آرزوهای ویکتور هوگو.... :: ۱۳٩٠/٥/٢۱
» پایان حکایت... :: ۱۳٩٠/٤/۳٠
» رکب زدن..... :: ۱۳٩٠/٤/٢٩
» عیدتون مبارک :: ۱۳٩٠/٤/٢٥
» سوزن و جوالدوز :: ۱۳٩٠/٤/٢۳
» آمار بازی...... :: ۱۳٩٠/٤/٢۳
» صبرم داره سر می ره ها....... :: ۱۳٩٠/٤/٢٢
» قابل توجه ...... :: ۱۳٩٠/٤/۱٩
» دوباره .... دوباره :: ۱۳٩٠/٤/۱٥
» خبر آمد خبری در راه است... :: ۱۳٩٠/٤/۱٤
» نکات مدیریتی :: ۱۳٩٠/٤/۱٠
» عید مبعث مبارک :: ۱۳٩٠/٤/۸
» بازخورد امتحان :: ۱۳٩٠/٤/۳
» زنگ تفریح حین مطالعه :: ۱۳٩٠/۳/٢۱
» آخرین کلاس :: ۱۳٩٠/۳/۱٩
» خبر خوب :: ۱۳٩٠/۳/۱۸
» بازم کلاس :: ۱۳٩٠/۳/۱۸
» آخرین اخبار جزوات :: ۱۳٩٠/۳/۱۳
» تغییر ساعات امتحانات :: ۱۳٩٠/۳/۸
» جدول زمانبندی امتحانات کارشناسی مدیریت :: ۱۳٩٠/۳/٥
» می ریم اردو :: ۱۳٩٠/٢/٢٤
» خبر خوش :: ۱۳٩٠/٢/۱٢
» تغییر :: ۱۳٩٠/٢/٧
» خبر فوری :: ۱۳٩٠/۱/٢٤
» معرفی وبلاگ استاد صبوری :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٧
» شکست..... تشکر از همه ی مولوی ها :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٧
» ایده جدید جهت معرفی موقعیت دانشگاه مولوی ایوانکی :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۱
» کمک به حذف و اضافه :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۱
» درخواست همکاری از مسئولین دانشگاه مولوی به ویژه آقای رنجبر :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٠
» شروع ترم جدید :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٠
» تجمع مجدد دانشجویان مولوی ایوانکی :: ۱۳۸٩/۱٢/٧
» حذف و اضافه ترم دوم دانشگاه مولوی :: ۱۳۸٩/۱٢/٧
» شروع ترم دوم سال 89 دانشگاه مولوی :: ۱۳۸٩/۱۱/۳٠
» مگه در گروه 2 چه خبره؟ :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۸
» تشکر از ریاست موسسه مولوی :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٦
» عملی شدن اعتراض دانشجویان :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٤
» همه گیر شدن اعتراضات دانشجویان کارشناسی مدیریت از مسئولین دانشگاه :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٠
» اطلاعیه دانشجویان شاغل موسسه آموزش عالی مولوی ایوانکی :: ۱۳۸٩/۱۱/۱۸
» شروع انتخاب واحد ترم جدید موسسه مولوی ایوانکی :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٦
» موسسه آموزش عالی مولوی ایوانکی :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٠