موسسه آموزش عالی مولوی ایوانکی

وبلاگ دانشجویان رشته مدیریت از نوع کارشناسی ورودی 89

 
ساعت ٦:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۳٠  کلمات کلیدی: مولوی ایوانکی ، برگی از رهگذر ، رهگذر ، رهگذر تنها

**برگی از وبلاگ اصلی رهگذر***

سنگ قبرم را نمی سازد کسی،،مانده ام در کوچه های بی کسی،،بهترین دوستم مرا از یاد برد،،سوختم خاکسترم را باد برد

 کوچه های بی کسی