موسسه آموزش عالی مولوی ایوانکی

وبلاگ دانشجویان رشته مدیریت از نوع کارشناسی ورودی 89

موضوعات تحقیق و کنفرانس درس توسعه
ساعت ٧:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢٢  کلمات کلیدی: موسسه آموزش عالی مولوی ، موسسه آموزش عالی مولوی ایوانکی ، رهگذر ، موسسه مولوی

مباحث وموضوعاتی که در قالب کنفرانس کلاسی قابل ارایه میباشد

 1-    نقش وجایگاه بانک ها (نظام بانکی ) در توسعه اقتصادی

 2- نقش صنعت گردشگری (توریسم ) در توسعه اقتصادی – بررسی وضعیت صنعت گردشگری در ایران وجهان (نقاط قوت وضعف )

 3- نقش وجایگاه صادرات غیر نفتی در توسعه اقتصادی

 4- بررسی وضعیت تولید ومعرف نفت در جهان وایران ونقش مثبت ومنفی آن در توسعه اقتصادی کشور

 5- برسی وضعیت اقتصادی کشور از قلت صادرات وکثرت واردات وتاثیرات آن بر توسعه اقتصادی کشور

 6- بررسی سطح تکنو لوژی در اقتصاد کشور وعلل عقب ماندگی در دست یافتن به تکنولوژی بر تر جهان

 7- فقدان استانداردهای تولید مسکن در کشور

 8- بررسی ضعفهای نظام آموزش متوسطه وآموزش عالی ونقش آن در توسعه اقتصادی کشور

 9- بررسی علل عدم اهمیت دهی به موضوع پژوهش وتحقیقات وفقدان موسسات پژوهش در کشور

 10- بررسی سا ختار صنعت خودروسازی در کشور

 11- بررسی روند تاریخچه ارتقاء مدیریت ژاپنی وتاثیرات آن در اقتصاد کشور ژاپن واقتصاد جهانی

 12- بررسی تاریخچه وانتخاب موردی از مدیریت کره ونقش وتاثیر آن در پیشرفت کشور کره جنوبی

 13- بررسی تاثیر استاندارهای ملی وبین المللی در توسعه اقتصادی کشور واقتصاد جهانی (استاندارد ملی – iso9000 iso16000 و ...)

 14- گمرک وموانع موجود بر سر راه توسعه اقتصادی

 15- نقش مناطق آزاد تجاری ومناطق ویژه اقتصادی در توسعه اقتصادی کشور وجهان

 16- بررسی نقش سرمایه گذاری خارجی ( باید ها ونباید ها ) در توسعه اقتصادی کشور

 17-گفتگوی تمدنها وتاثیرات آن برتوسعه اقتصاد ی کشور

 18- صنایع تبدیلی ونقش آن در توسعه صادرات

 19- نقش تبلیغات وبازار یابی در توسعه اقتصادی کشور

 20-اینترنت وتاثیر گذاری آن بر اقتصاد جهانی واقتصاد ایران با نگرش تجارت الکترونیکی

 21- نظام مالیاتی وبررسی تاثیرات مثبت آن در توسعه اقتصادی

 22- سازمان تجارت جهانی وباید ها ونباید  در عضویت در این سازمان وتاثیرات آن بر اقتصاد کشور

 23- پدیده فرار مغزها بر اقتصاد کشور یا انتقال معکوس تکنولوژی

 24- عدم تصحیح الگوی مصرف سنتی

 25- ضعف فرهنگ غذایی وبهداشتی

 26- عدم پشتیبانی از نظام کارگاهی صنایع کوچک

 27-  برسی روند رو به رشد اقتصاد چین وبهره گیری از نقاط قوت آن در اقتصاد کشور

 28- نقش زنان درتوسعه اقتصادی  کشور

 29- مطالعه موردی بر محصولات کشاورزی که می تواند در توسعه آذر بایجان تاثیر گذار باشد

 30- بررسی نقاط قوت وضعف کشت وصنعتها در کشور

 13- نقش صنایع دستی بر اقتصاد کشور – از جمله فرش

 32- نقش بازار چه ها در گسترش مبادلات تجاری وتوسعه اقتصادی کشور

 33- قاچاق کالا وباید ها ونباید ها